Smedjebackens energi

Sponsring

Sponsring är en del av SEAB:s engagemang och förankring för att främja varumärke och relationer

Syfte

Sponsring ingår som en del i bolagets marknadskommunikation och syftar till att ge ett ömsesidigt mervärde. Vi prioriterar sponsring av breda verksamheter där vi via föreningar, lag, organisationer och förbund når många människor. Vi strävar efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle.

All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av Smedjebacken Energi AB. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

Definition

Med sponsring avses ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Sponsring kan vara stöd i form av pengar, produkter eller tjänster mot en rimlig motprestation i form av t ex exponering av företagsnamn, logo eller tjänster.
Sponsringen får inte omfattas av förbudet mot avdrag för gåvor. Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image och goodwill kan den vara att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill (Skatteverket och kammarrätten gör olika tolkningar).

Riktlinjer

  • Vi sponsrar endast idrottsföreningar, kulturföreningar, organisationer och speciella evenemang i Smedjebackens kommun.
  • Vi sponsrar inte enskilda personer.
  • Vi sponsrar inte verksamhet som har några kopplingar med budskap som kan uppfattas som kontroversiella, riskbetonade, politiska eller religiösa.
  • Vi sponsrar inte verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.


Ansökningar om sponsring

Alla förfrågningar och ansökningar om sponsring sker via smedjebackenenergi.se i anvisat formulär. Ansök och testa om ditt förslag kan leda till ett sponsorsamarbete med oss.
Anökan ska kortfattat beskriva er verksamhet, sponsringsbelopp mm. Vi behandlar sponsoransökningar två gånger om året; 15 april och 15 oktober.

Välkommen med din ansökan!


Ansökningsformulär


Sidan senast uppdaterad: