Smedjebackens energi

Effekttariffer

OBS! Prisjustering effekttariffer fr.o.m. 2024-01-01

Samtliga priser är exklusive moms

Tariff

Höjning elöverföringsavgift

10EP

0,2 öre/kWh

10L

0,2 öre/kWh

0,4S

0,2 öre/kWh

Effekttariffer för hög- och lågspänning 2024 (Samtliga priser är exklusive moms)


Nättariff 10EP (Avkopplingsbar elpanna, högspänning)Abonnemangsavgift

12 000

kr/år

Årseffektavgift

0

kr/kW

Överuttag årseffekt, Högbelastningsavgift

0

kr/år

Reaktiv effekt

0

kr/år

Elöverföringsavgift april - oktober

8

öre/kWh


Nättariff 10L (Högspänning)Abonnemangsavgift

12 000

kr/år

Årseffektavgift

365

kr/kW

Överuttag årseffekt, Högbelastningsavgift

146

kr/kW

Reaktiv effekt

16

kr/kVAr

Elöverföringsavgift hela året

5,5

öre/kWh

Nättariff 0,4S (Lågspänning)Abonnemangsavgift

16 000

kr/år

Årseffektavgift

389

kr/kW

Överuttag årseffekt, Högbelastningsavgift

155,6

kr/kW

Reaktiv effekt

18

kr/kVar

Elöverföringsavgift hela året

6

öre/kWh

Årseffekt: (avtalad)

Definieras som högsta medeleffekt/timvärdet under året. Önskad abonnerad årseffekt bestäms av kunden.
Exempel 0,4-S kund januari månad: 100kW x 389:-  = 38900:- / 365 dagar = 106,57:- x 31 dagar = 3303,67:-

Högbelastningsavgift:

Den högsta utnyttjade timeffekten som sker under perioden måndag - fredag, kl 06:00 - 22:00 och i månaderna jan, feb, mars, nov och dec och som då debiteras för varje månadsperiod.
Denna period kallas högbelastningstid (151 eller 152dagar) och övrig tid är lågbelastningstid.
Nivån på Högbelastningsavgiften tas fram på samma sätt som Överuttag av årseffekt, men fakureras lite olika.
(se nedanstående exempel)

Exempel Högbelastningsavgift: 2 x avtalad årseffekt avgift delat med 5mån = högbelastning/överuttagsavgift 10L kund 2 x 365 / 5 = 146:- 
och för 0,4-S kunder 2 x 389 / 5 = 155,60:-
Så om en 0,4-S kund har ett årseffektvärde på 100kW och som sedan nyttjar 80kW under t.ex. januari månad (högbelastningstid). Utöver årseffektvärdet debiteras även 80kW x 155,60 = 12448:- / 151 dagar = 82,43 x 31dagar = 2555,50:-

Överuttag av årseffekt:

Om sedan uppmätt aktiv årseffekt överstigs någon gång under högbelastningstiden:  måndag - fredag,  kl 06:00 - 22:00 och i månaderna jan, feb, mars, nov och dec, debiteras den överstigande delen med 100%. (se exempel).

Exempel Överuttag: 2 x avtalad årseffekt avgift delat med 5 mån = högbelastnings/överuttagsavgift 10L kund 2 x 365 / 5 = 146:- 
och för 0,4-S kunder 2 x 389 / 5 = 155,60:-
Så om en 0,4-S kund överstiger avtalad årseffekt med 10kW under exempelvis Nov så tillkommer en överuttagsavgift på 155,60:- x 10kW = 1556:- utöver övriga avgifter.

Reaktiv effekt:

Uttag som i kVAr räknat får uppgå till högst 50% av årseffekten.

Överuttag av reaktiv effekt: Om uppmätt reaktivt uttag överstiger 50% av årseffekten under månaderna jan-mars, nov-dec , debiteras den överstigande delen enligt tariff för reaktiv effekt.

Exempel reaktiv effekt:
10L kund  80:-/kVAr delat med 5mån = 16:-/kVAr
0,4-S kund 90:-/kVAr delat med 5mån = 18:-/kVAr

Nättariff 10EP:

Elpannan får under perioden nov - mars endast driftsättas efter det att kontakt är tagen med Elnät.
Elnät har rätt att beordra frånkoppling av elpannan med omedelbar verkan under perioden nov - mars..

I 2024 års abonnemangsavgift ingår (exkl moms)
Elsäkerhetsavgiften 11,10:-/lsp (0,4-S) övriga 905:-/10L + 10EP
Elberedskapsavgiften 39,20:-/lsp (0,4-S) övriga 2 129:-/10L + 10EP
Nätövervakningsavgiften 4,35:-/lsp (0,4-S) övriga 870:-/10L + 10EP

I övrigt gäller de fullständiga tillämpningsbestämmelserna samt de allmänna avtalsvillkoren.

Sidan senast uppdaterad: