Smedjebackens energi

Vårt elnät

Smedjebacken Energi Nät AB är ett dotterbolag till Smedjebacken Energi AB, helägt av Smedjebackens Kommun.

Om elnätet

Vårt elnätsområde omfattar främst Smedjebackens tätort. Se vårt koncessionsområde. Pdf, 154.6 kB.

Vårt distibutionsnät för el omfattar fördelningsstationer, nätstationer och kabelskåp.
Ledningsnätet består av:
– ca 60 km högspänningskabel (12 kV)
–Ca 3 km luftledning, högspänning (12 kV)
–Ca 189 km lågspänningskabel (0,4 kV)
–Ca 1,3 km luftledning lågspänning (0,4 kV)

Förstärkt kapacitet i elnätet

SENAB genomfört kabelförläggning av ny 12 kV-kabel från fördelningsstationen på Nya Ågatan till Omvägens transformatorstation.
En ny nätstation har placerats invid elljusspåret vid gång- och cykelvägen från Grenandervägen upp mot Öhmans hage och Uvbergshagen.
Arbetet har försenats men kommer att färdigställas under våren 2022.
Syftet med arbetet, som är att avlasta kablar och nätstationer i centrala Smedjebacken.
Ett led i att möta en ökad elektrifiering med bland annat kraftigt utbyggd laddinfrastruktur och mikroproduktion.

Sidan senast uppdaterad: