Gröna Vägen rv66

Markarbeten har påbörjats i Gunnarsområdet i Smedjebacken för 3 st laddstationer upp till 350 kw som ska serva tung transporttrafik samt persontrafik med el. Arbetet ingår i det gemensamma projektet för ”Gröna vägen” rv 66 från Smedjebacken upp till Malung-Sälen med totalt 9 laddstationer efter riksvägen.

Sträckning "Gröna vägen" längs Rv 66

Sedan ett par veckor tillbaka har Smedjebacken Energi påbörjat markarbeten och förberedelser för framdragning av elkabel för att stärka upp elnätet inför installation av 3 st snabbladdare. Laddeffekten blir upp till 3x350 kw eller 6x175 kw. Arbetet med kabelarbetet beräknas vara avslutat inom några veckor.

Placeringen av laddstationerna kommer att bli mellan Restaurang Smeden och Smedjebackens Energis kontor i Gunnarsområdet på befintlig asfaltsyta/parkering.

Förberedelser på asfaltsytan för laddstationerna utförs under sommaren. En ny transformatorstation kommer också att byggas intill Smedjebacken Energis kontor. Laddstationerna beräknas levereras och driftsättas under hösten 2023.

Till området kommer även en skylt med en karta som visar i en illustration över rv66 ”Gröna vägen”.

Beviljat ekonomiskt stöd från Energimyndigheten

Som de enda kommuner har Energimyndigheten har beviljat Malung-Sälens, Vansbros och Smedjebackens kommuner ekonomiskt stöd för att sätta upp laddstationer på sina respektive huvudorter som ligger längs rv 66.

Både yrkes- och persontrafik

Projektet möjliggör laddning för tung transporttrafik, men även personbilar kan nyttja laddarna, så det här ökar servicen och påskyndar energiomställningen för både yrkestrafik och persontrafik.

Sidan senast uppdaterad: