Smedjebackens energi

Gröna Vägen rv66

Välkommen till vår skinande nya laddsite med sex laddpunkter för personbilar såväl som för tung trafik! Laddarna av modell Delta HPC 350 har en kapacitet på 350kwh och hör till Europas mest kraftfulla.

Sträckning "Gröna vägen" längs Rv 66

En av Europas snabbaste laddpunkter för personbilar och tung trafik!

Laddsiten ingår i det gemensamma projektet ”Gröna vägen” rv 66 från Smedjebacken upp till Malung-Sälen med totalt 9 laddstationer efter riksvägen. Laddeffekten är upp till 3x350 kw eller 6x175 kw.

Laddstationerna finns invid riksväg 66 i Smedjebacken mellan Restaurang Smeden och Smedjebackens Energis kontor i Gunnarsområdet.

Både yrkes- och persontrafik

Projektet möjliggör laddning för tung transporttrafik, men även personbilar kan nyttja laddarna, så det här ökar servicen och påskyndar energiomställningen för både yrkestrafik och persontrafik.

Sidan senast uppdaterad: