Smedjebackens energi

Produktion

Sammanställningar av fjärrvärmeproduktionen

 

KVARTALSRAPPORT 2024


ÅR

2024:1

2024:2

2024:3

2024:4

Producerat

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Spillvärme från Ovako

6 839

6 839

   

Biobränsle, träpulver

8 306

8 306

   

Oljepannor

1 186

1 186

   

Elpanna

2 704

2 704

   Summa:

19 035

19 035

KVARTALSRAPPORT 2023


ÅR

2023:1

2023:2

2023:3

2023:4

Producerat

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Spillvärme från Ovako

20 936

6 872

4 845

2 932

6 287

Biobränsle, träpulver

18 409

8 997

2 024

0

7 388

Oljepannor

1 693

353

24

0

1 356

Elpanna

5 881

1 438

784

1 068

2 591Summa:

46 959

17 660

7 677

4 000

17 622


KVARTALSRAPPORT 2022


ÅR

2022:1

2022:2

2022:3

2022:4

Producerat

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Spillvärme från Ovako

25 385

10 758

5 989

3 644

4 994

Biobränsle, träpulver

17 236

7 817

2 331

307

6 781

Oljepannor

2 866

49

7

5

2 805

Elpanna

2 285

171

211

702

1 201Summa:

47 772

18 795

8 538

4 658

15 781


KVARTALSRAPPORT 2021


ÅR

2021:1

2021:2

2021:3

2021:4

Producerat

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Spillvärme från Ovako

28 623

9 016

6 920

3 868

8 819

Biobränsle, träpulver

16 740

8 838

1 278

343

6 281

Oljepannor

1 406

426

3

2

975

Elpanna

3 858

1 649

792

747

670Summa:

50 636

19 929

8 993

4 969

16 745


Årsrapport


2016

2017

2018

2019

2020

Producerat

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Spillvärme från Ovako

28 835

29 105

26 698

24 908

21 479

Biobränsle, träpulver

12 614

14 039

19 086

18 629

14 441

Oljepannor

1 628

176

408

170

285

Elpanna

4 570

3 871

2 113

4 154

7 180Summa:

47 647

47 191

48 305

47 861

43 385


Årsrapport


2011

2012

2013

2014

2015

Producerat

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Spillvärme från Ovako

21 196

20 379

20 929

22 792

25 018

Biobränsle, träpulver

18 368

20 711

18 274

13 678

12 865

Oljepannor

5 501

5 640

3 912

2 072

811

Elpanna

784

3 869

4 634

5 189

4 545Summa:

45 849

50 599

47 749

43 731

43 239


Årsrapport


2006

2007

2008

2009

2010

Producerat

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Spillvärme från Ovako

29 082

30 032

26 327

11 755

20 003

Biobränsle, träpulver

9 862

13 054

14 904

26 425

17 479

Oljepannor

7 258

3 589

4 732

11 191

18 049

Elpanna

1 692

576

760

319

113Summa:

47 894

47 251

46 723

49 690

55 644


Sidan senast uppdaterad: