Produktion

Sammanställningar av fjärrvärmeproduktionen

 

KVARTALSRAPPORT 2022


ÅR

2022:1

2022:2

2022:3

2022:4

Producerat

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Spillvärme från Ovako

25 385

10 758

5 989

3 644

4 994

Biobränsle, träpulver

17 236

7 817

2 331

307

6 781

Oljepannor

2 866

49

7

5

2 805

Elpanna

2 285

171

211

702

1 201Summa:

47 772

18 795

8 538

4 658

15 781


KVARTALSRAPPORT 2021


ÅR

2021:1

2021:2

2021:3

2021:4

Producerat

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Spillvärme från Ovako

28 623

9 016

6 920

3 868

8 819

Biobränsle, träpulver

16 740

8 838

1 278

343

6 281

Oljepannor

1 406

426

3

2

975

Elpanna

3 858

1 649

792

747

670Summa:

50 636

19 929

8 993

4 969

16 745


KVARTALSRAPPORT 2020


ÅR

2020:1

2020:2

2020:3

2020:4

Producerat

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Spillvärme från Ovako

21479

7668

4821

2546

6444

Biobränsle, träpulver

14441

7225

1636

0

5580

Oljepannor

285

118

157

0

10

Elpanna

7180

1452

1734

2033

1961Summa:

43385

16463

8348

4579

13995


Årsrapport


2016

2017

2018

2019

2020

Producerat

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Spillvärme från Ovako

28 835

29 105

26 698

24908


Biobränsle, träpulver

12 614

14 039

19 086

18629


Oljepannor

1 628

176

408

170


Elpanna

4 570

3871

2 113

4154
Summa:

47 647

47 191

48 305

47 861Årsrapport


2011

2012

2013

2014

2015

Producerat

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Spillvärme från Ovako

21 196

20 379

20 929

22 792

25 018

Biobränsle, träpulver

18 368

20 711

18 274

13 678

12 865

Oljepannor

5 501

5 640

3 912

2 072

811

Elpanna

784

3 869

4 634

5 189

4 545Summa:

45 849

50 599

47 749

43 731

43 239


Årsrapport


2006

2007

2008

2009

2010

Producerat

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Spillvärme från Ovako

29 082

30 032

26 327

11 755

20 003

Biobränsle, träpulver

9 862

13 054

14 904

26 425

17 479

Oljepannor

7 258

3 589

4 732

11 191

18 049

Elpanna

1 692

576

760

319

113Summa:

47 894

47 251

46 723

49 690

55 644


Sidan senast uppdaterad: