Lernbo-Hillbo-Hagen

Nu bygger vi vidare från Lernbo mot Ludvika

Under 2022-23 bygger vi ut fibernät i området!

Fibernätet finns nu framme i Lernbo och nu fortsätter satsningen längs rv 66 fram till Norsbro och in till Hillbo. Även på andra sidan sjön Nedre Hillen längs Hagenvägen kommer fibernätet byggas ut. Arbetet påbörjades i september 2022 till kylan tvingade oss att pausa grävningarna. Nu har vi bstartat upp igen och driftsättningarna beräknas börja under våren i de områden som är färdiggrävda och fortsätta under sommaren/hösten.

Möjligheten att bygga har realiserats genom högt intresse i området samt bidrag från EU.

Nu gäller ordinarie pris 27.500kr för tillkommande anslutningar. Tomtschakt ingår inte i ordinarie pris. Vi erbjuder tomtschakt för 1000kr etableringskostnad samt 230 kr per meter, dock max 12.500kr. Rot och rutavdrag går att ansöka på priserna. Vid beställning av anslutning sker installation och grävning snarast möjligt, dock senast 24 månader efter beställning. Kontakta oss för mer information om du vill ansluta dig till ordinarie pris.


Sidan senast uppdaterad: