EU-bidragsprojekt 2022-25

Smedjebacken Energi har beviljats EU-stöd för byggnation av fibernät.

Post och telestyrelsen (PTS) har i december 2022 beviljat Smedjebacken Energi bidrag för att bygga fibernät.

PTS publicerade i maj 2022 en lista på byggnader som fiberaktörer hade möjlighet att söka bidrag för att ansluta till sitt fibernät. Totalt fanns det 1300 Mkr att söka i hela Sverige. Utifrån byggnadsförteckningen skapades projektansökningar av nätbolag och fiberföreningar runt om i Sverige och de med lägst sökt stöd/byggnad i sitt projekt beviljades tilldelning tills potten var slut. Smedjebacken Energi lyckades få ett projekt beviljat stöd, kallat "Kluster 1".

Projektet "Kluster 1" omfattar totalt 68 byggnader utspridda i flera delar av kommunen. Byar som ingår i projektet:

  • 33 adresser i Karlsro-Starbo-Skisshyttan
  • 8st adresser mellan Korsheden och Larsbo (dock inte Larsbo)
  • 27st adresser i Sörängarna-Ginnanbo-Hemshyttan

Byggnader som ingår i projektet erbjuds fiberanslutning till Smedjebackens stadsnät. Byggnationen beräknas starta under hösten 2023/24 och vi hoppas kunna slutföra dem under 2024.

Vill man beställa anslutning så går det fortfarande bra. Villkoren för anslutning är samma som för produkt "Villafiber privat". Läs mer här, Öppnas i nytt fönster. eller ladda hem beställningsblanketten här. Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in er beställning till Smedjebacken Energi, Gunnarsvägen 7, 77734 Smedjebacken eller inskannad till stadsnat@seab.smedjebacken.se. Omfattas er adress inte av kampanjen kommer vi meddela er vad som gäller.

Mer information kommer att skickas ut till berörda mark- och fastighetsägare under sommaren. Nu pågår projektering och tillståndsansökningar hos myndigheter och markägare.

Vilka adresser omfattas?

PTS villkorar bidragen med flera åtgärder och krav som måste följas. Det är endast de av PTS utpekade adresserna i byggnadsförteckningen som var möjliga att inkludera i bidragsansökan. Se vilka adresser som ingår på fibertillalla.se. Fyll i er adress och se om den är med. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är fler nätaktörer som sökt och både nekats och beviljats bidrag från PTS för att bygga fibernät i Smedjebackens kommun. Andra aktörer som beviljats bidrag i vår kommun är Global Connect samt Open Infra. Läs mer om det på deras respektive hemsidor.

Kontakta oss för mer information, se sidfot på denna sida.

Vi har precis fått besked att vi beviljats stöd även för 2023 års ansökning. Fastigheter som ingår finns i utkanten av Söderbärke mot Norsäng, Larsbovägen mot Resmoren-Dullbo samt Bommarsbo längs Sätervägen. Under vintern kommer ett erbjudande om fiberanslutning skickas ut till berörda fastighetsägare. Projektstart blir tidigast hösten 2024, med projektering och markägarkontakter. Förhoppningsvis hinner vi med driftsättning 2025.


Sidan senast uppdaterad: