Höjt pris på fjärrvärme 2024

Fjärrvärmetaxan kommer att höjas från den 1 januari 2024. Det senaste årets utmanande läge på energi- och bränslemarknaden kommer att märkas i kommande prissättning och som fjärrvärmekund kan du därför förvänta dig en betydligt högre prisökning 2024 än under tidigare år.

Därför måste vi höja taxan

Fjärrvärme är känd för att ha en stabil prisutveckling som också avspeglats i vår fjärrvärmetaxa de senaste tio åren men nu har marknaden kastats om. Det här är en helt ny situation för oss alla i branschen. Så sent som i september förra året presenterade Energiföretagen Sverige prisstatistik på fjärrvärme som visade små och förutsägbara ökningar.

Det är det ryska anfallet på Ukraina 2022 som spökar. Ryssland och Ukraina har varit viktiga exportörer av biobränsle till Europa, produkter som nu i stället får köpas in från till exempel Sverige där värdet av den svenska kronan också har betydelse. En omställning från gasanvändning till andra bränslen pågår i Europa, vilket ökat efterfrågan. Samtidigt har tillgången på de här råvarorna minskat i Sverige. Allt sammantaget får det priset att rusa. Förra året gick priserna upp runt 10 procent och i år mellan 60 och 100 procent.

Fjärrvärmepriset för 2024 kommuniceras efter kommande styrelsebeslut den 12 oktober

SEAB har fått en chockhöjning av biobränslepriset och det här är prishöjningar som skett fr o m 1 februari 2023 och nu fortsätter. Prisutvecklingen är extrem och inget vi förutsåg under förra hösten då vi beslutade och aviserade en höjning med 1,25% från 1 januari 2023. Elpriserna och konjunkturen påverkar Ovakos produktion och därmed vår tillgång till spillvärme.

Vår ambition är självklart att alltid vara ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Vi jobbar hårt för att kontrollera kostnaderna. Bränslepriserna har dock lagt sig på en mycket högre nivå än förväntat och vi måste agera för att kunna betala våra bränsleleverantörer.

Att leverera en trygg, stabil och fossilfri värme till våra kunder är vår högsta prioritet. Vi hoppas att alla våra kunder har förståelse för bakgrunden till vår prissättning det kommande året. Förhoppningen är att marknaden ska lugna ner sig och att det ska komma någon slags vändning på prisutvecklingen. Vårt goda samarbete och spillvärmeutbyte med Ovako är avgörande för vår lönsamhet. Dialog förs kring olika gemensamma utvecklingsmöjligheter. Naturvårdsverket har beviljat Ovako 90 miljoner kronor i stöd till energikonvertering i Smedjebacken.Detta förväntas få mycket positiva konsekvenser för vår produktion av fjärrvärme då tillgången på spillvärme sägs komma att öka.

Sidan senast uppdaterad: