Smedjebackens energi

Dina rättigheter

Information om konsumentens rättigheter

Elleverantörer och närkoncessionsinnehavare som träffar avtal med konsumenter ska på sina webplatser lämna tydlig information om

– Konsumentens rättigheter
– Hur konsumenter ska gå till väga för att lämna klagomål
– Vilka organ konsumenten ska vända sig till för att få information eller tvistlösning
– Oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler.

Om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd med oss, vänd dig i första hand till vår kundkontakt.
Ring oss på telefon 0240-66 06 66 (vardagar 08:00-21:00, helger 10:00-14:00)
Eller via e-post info@smedjebackenkund.se

Extern rådgivning och tvistlösning
Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning, eller få hjälp med ditt ärende finns ett flertal externa parter att vända sig till.

Opartisk rådgivning
I de flesta kommuner finns konsumentvägledare och gratis rådgivning. De kan ge dig råd vid klagomål eller om du har hamnat i tvist med ett företag.
Konsumentvägledning Smedjebackens Kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är självständig och ger kostnadsfritt råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Om du vill få ett ärende prövat
Energimarknadsinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. De granskar till exempel nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet.
Hit kan du vända dig om du exempelvis vill pröva om en anslutningsavgift är skälig

Allmänna reklamationsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. prövar kostnadsfritt och opartiskt tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut.


Sidan senast uppdaterad: