Nyhet 2021-12-07

Smedjebacken Energi har tilldelats EU-bidrag för fiberutbyggnad

Aktuella områden
Områdena som omfattas sträcker sig från Söderbärke-Mårtsbo-Perhindersbo-Övre Vanbo till Smedjebacken samt från Lernbo till Norsbro-Hillbo. Det är drygt 100 hushåll plus fritidshus och företag som nu kommer erbjudas inkoppling till fibernätet.

Projekten kommer startas under vår/sommar 2022 och enligt stödvillkoren vara genomförda senast 2024. Normal byggprocess för fibernät är 12-18 månader från byggbeslut. Så vårt mål är att vara klara senast 2023. Läs mer under respektive rubrik i vänstermenyn.

Nya områden 2022

Söderbärke-Mårtsbo-Perhindersbo-Övre Vanbo Öppnas i nytt fönster.

Lernbo-Norsbro-Hagen-Hillbo Öppnas i nytt fönster.

Pågående och klara projekt under 2021-22:

Vanhäll-Backbyn-Flatenberg

Vilmoren-Övre Gunnars-Östermoren-Eriksberg-Källänget-Österbo

Lernbo

Larsbo

Söräng-Älgnäsudden

Kärrgruvan Öppnas i nytt fönster.


Planering 2023-2025 för fibernät i Smedjebackens kommun

När årets projekt är byggda återstår det fortfarande många byggnader i vår kommun som inte erbjuds fiberanslutning. De som återstår nu ligger oftast långt utanför tätort vilket medför höga kostnader för byggnation. Att bygga på ren kommersiell grund räcker inte utan bidrag behövs för att det ska bli byggt. Smedjebacken Energi har 2022 sökt EU-bidrag och beviljats stöd för ett projekt. Det omfattar totalt 33 hushåll utspritt i Hemshyttan, Ginnabo och från Gubbo till Övre Starbo. Planering och projektering kommer påbörjas under januari och därefter kommer ett erbjudande skickas ut till berörda. Byggstart tidigast hösten 2023 och senast klart 2025.

Det finns fler fibernätsbolag utöver Smedjebacken Energi som beviljats medel av PTS för att bygga fibernät i vår kommun. Open Infra samt Global Connect är två kommersiella bolag som beviljats stöd för att byggga exempelvis Åsmansbo, Larsbo, Malingsbo, Älgsjöbo och Hällsjön. Läs mer om det på deras hemsidor.

Vad kan du påverka för att få fiber?

Områdena som står utan möjlighet till fibernät idag är ute på landsbygden med fåtal samlade byggnader och hushåll. Här gäller det att få upp antalet intresserade i byn och anmäla det till oss. Ju fler som vill ansluta sig desto bättre blir bidragsansökan vilket påverkar chansen att få bidrag. Är du markägare behöver vi komma överens om var vi kan gräva smidigast med syfte att hålla nere kostnaderna. Det är stor konkurrens om avsatta pengar i statens budget och många områden i Sverige konkurrerar om pengarna. Det finns ingen garanti att ert område kommer tilldelas bidrag.


Sidan senast uppdaterad: