Smedjebacken Energi har tilldelats EU-bidrag för fiberutbyggnad 2021.

Aktuella områden Bidragsprojekt 2021
Områdena som omfattas sträcker sig från Söderbärke-Mårtsbo-Perhindersbo-Övre Vanbo till Smedjebacken samt från Lernbo till Norsbro-Hillbo. Det är drygt 100 hushåll plus fritidshus och företag som nu kommer erbjudas inkoppling till fibernätet.

Projekten startades under våren 2022 och flertalet fastigheter driftsattes under hösten. Efter att pausat grävningarna under vinterna har vi nu när våren kommit startat upp arbetet igen. Nu återstår en del grävning samt en del jobb med återställning av ytorna vi grävt. Vi räknar med att bli klara under sommaren.

Söderbärke-Mårtsbo-Perhindersbo-Övre Vanbo Öppnas i nytt fönster.

Lernbo-Norsbro-Hagen-Hillbo Öppnas i nytt fönster.

Planering 2023-2025 för fibernät i Smedjebackens kommun

När 2022 års projekt är byggda återstår det fortfarande många byggnader i vår kommun som inte erbjuds fiberanslutning. De som återstår nu ligger oftast långt utanför tätort vilket medför höga kostnader för byggnation. Att bygga på ren kommersiell grund räcker inte utan bidrag behövs för att det ska bli byggt. Smedjebacken Energi har 2022 sökt EU-bidrag och beviljats stöd för ett projekt. Det omfattar totalt 33 hushåll utspritt i Hemshyttan, Ginnabo och från Gubbo till Övre Starbo. Planering och projektering kommer påbörjas 2023 och ett erbjudande har skickas ut till berörda fastighetsägare. Byggstart tidigast hösten 2023 och senast klart 2025. Läs mer här. Öppnas i nytt fönster.

Vad kan du påverka för att få fiber?

Områdena som står utan möjlighet till fibernät idag är ute på landsbygden med fåtal samlade byggnader och hushåll. Här gäller det att få upp antalet intresserade i byn och anmäla det till oss. Ju fler som vill ansluta sig desto bättre blir bidragsansökan vilket påverkar chansen att få bidrag. Är du markägare behöver vi komma överens om var vi kan gräva smidigast med syfte att hålla nere kostnaderna.

Statliga bidrag från Post och telestyrelsen, PTS bidrag 2023

Regeringen och Post och Telestyrelsen har även 2023 utlyst möjlighet att ansöka om bidrag för fiberutbyggnation. Smedjebacken Energi har skickat in ansökningar även i år, men det råder stor konkurrens om medlen som är avsatta. Det finns ingen garanti att Smedjebacken Energi eller ert område kommer tilldelas bidrag. PTS beslutar och meddelar beviljade projekt tilldelning i slutet av året.

Andra fibernätsbolag i kommunen

Det finns fler fibernätsbolag utöver Smedjebacken Energi som söker och har beviljats medel av PTS för att bygga fibernät i vår kommun. Open Infra samt Global Connect är två kommersiella bolag som beviljats stöd för att byggga exempelvis Åsmansbo, Larsbo, Malingsbo, Älgsjöbo och Hällsjön. Läs mer om det på deras hemsidor.


Sidan senast uppdaterad: