Smedjebackens energi

Vanliga frågor och svar

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distribution av värme. Värmen produceras i en central värmeproduktionsanläggning (fjärrvärmeverk) och distribueras till kunderna via en fjärrvärmekulvert.


Är fjärrvärme ett bra miljöval?

Ja! Storskaligheten ger möjlighet till effektivare värmeproduktion och förbrukar därför mindre energi och bränsle. En skorsten med effektiv rökgasrening är bättre än flera skorstenar utan rökgasrening, detta gör att miljön belastas mindre.

Fjärrvärmens växthusgasuttsläpp: Våra utsläpp av CO2 under 2021 blev 437 ton.

Smedjebacken Energi AB:s fjärrvärmeproduktion utgörs till största del av återvunnen spillvärme från OVAKO samt bioenergi i form av pellets.

All pellets vi förbrukar är en restprodukt från svensk skogsindustri.


Hur fungerar fjärrvärme?

Spillvärmen från Ovako och/eller från vår pelletsbrännare värmer vatten till 70 — 110 gr C, fjärrvärmevattnet pumpas sen i välisolerade rör till kunden. I kundens värmeväxlare överförs värmen från vattnet till husets värmesystem och tappvarmvatten. Det avkylda fjärrvärmevattnet (40-60 gr C) leds tillbaka till fjärrvärmeverket och värms upp på nytt.


Kan jag få fjärrvärme?

Om din fastighet ligger i närheten av en fjärrvärmekulvert är det ofta enkelt att göra en anslutning. Kontakta Smedjebacken Energi AB:s kundtjänst för att få prisuppgifter och veta när och om din fastighet kan anslutas.


Vad kostar det att ansluta till fjärrvärme?

Anslutningsavgift upp till 10 meter kostar 81 250 kr
Kulvertlängd över 10 meter i gräsyta kostar 3 125 kr/m utöver anslutningsavgiften.
Kulvertlängd över 10 meter i asfalt kostar 3 750 kr/m utöver anslutningsavgiften

Priser inklusive moms​

Sidan senast uppdaterad: