Vilmoren-Källänget-Österbo

Byggnation pågår i området 2021-2022

Detta projekt kommer delas upp i flera etapper. Första etappen Källänget-Östermoren driftsattes i slutet av 2021. Området kring Källänget/Österbo/Östra Lernbo som ingår i WBABs vatten/avlopps-projekt är tyvärr försenat. Fibergrävningarna kommer samordnas med VA-schakterna. WBABs projekt planeras starta hösten 2022 och vartefter det framskrider kan fiberkablarna där också grävas ner. Driftsättning av fibernätet kommer ske etappvis vartefter VA-projektet blir klart hösten -23.

Sidan senast uppdaterad: