Vilmoren-Källänget-Österbo

Området delvis klart under 2021

 

Detta projekt har delats upp i flera etapper. Första etappen Källänget-Östermoren driftsattes i slutet av 2021.

Området kring Källänget/Österbo/Östra Lernbo behöver samordnas med WBABs vatten/avlopps-projekt. På flertalet sträckor sammanfaller fiber och VA-grävningar och då behöver det samordnas. När driftsättning av fibern kan ske styrs till stor del av hur VA-projektet framskrider. Tyvärr har VA-projektet försenats mot tidigare plan. Tidigast i höst/vinter ser en optimistisk prognos ut men risken finns att det försenas mer.

Fibergrävningar pågår där de inte kolliderar med VA-schakten och alla tomter är snart färdiggrävda.

Sidan senast uppdaterad: