Smedjebackens energi

Vilmoren-Källänget-Österbo

Området delvis klart under 2021

 

Detta projekt har delats upp i flera etapper. Första etappen Källänget-Östermoren driftsattes i slutet av 2021.

Området kring Källänget/Österbo/Östra Lernbo behöver samordnas med WBABs vatten/avlopps-projekt. På flertalet sträckor sammanfaller fiber och VA-grävningar och då behöver det samordnas. När driftsättning av fibern kan ske styrs till stor del av hur VA-projektet framskrider. Tyvärr har VA-projektet försenats mot tidigare plan vilket gjort att vi också försenats. Vi har nu börjat blåsa och svetsa fiberkablarna och räknar med driftsättning av de flesta under januari -24.

Sidan senast uppdaterad: