Smedjebackens energi

Elnätspriser

OBS! Prisjustering fr.o.m 2024-01-01:

Se även flik för effekttariffer


‌Samtliga priser är exklusive moms

Tariff / Säkring

Höjning abonnemangsavgift

Höjning elöverföringsavgift

A16 lgh

159 kr/år

1,4 öre/kWh

E16 - 20

421 kr/år

1,4 öre/kWh

E25

566 kr/år

1,4 öre/kWh

E35

586 kr/år

1,4 öre/kWh

E50

740 kr/år

1,4 öre/kWh

E63

841 kr/år

1,4 öre/kWh

E80

659 kr/år

2 öre/kWh

E100

1 030 kr/år

2 öre/kWh

E125

1 360 kr/år

2 öre/kWh

E160

1 607 kr/år

2 öre/kWh

E200

2 184 kr/år

2 öre/kWh


Allmänna avtalsvilkor

Nät 2012 K (rev 2) Konsument Pdf, 233.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Nät 2012 H (rev) Högspänningskund Pdf, 213.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Nät 2012 N (rev) Näringsidkare Pdf, 238.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anvisat elhandelsföretag är Dalakraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kund som av någon anledning ej tecknat elhandelsavtal erhåller med automatik Dalakraft som sitt elhandelsföretag tills annat avtalas.
Energimarknadsinspektionen driver sidan Elpriskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där ni hittar samtliga elhandelsföretag på marknaden.


Elnät - lågspänning 230/400 volt 2024

--------------------Abonnemangsavgift------------Elöverföringsavgift---------------------------

Normaltariff

kr

moms

total kr

öre/kWh

öre moms

(total öre)

A16 lgh

1 299

325

1 624

20

5

25

E16 - 20

3 432

858

4 290

20

5

25

E25

4 609

1 152

5 761

20

5

25

E35

5 466

1 366

6 832

20

5

25

E50

6 908

1 727

8 635

20

5

25

E63

7 850

1 962

9 812

20

5

25

E80

8 899

2 225

11 124

20

5

25

E100

13 905

3 476

17 381

20

5

25

E125

18 355

4 589

22 944

20

5

25

EE160

21 692

5 423

27 115

20

5

25

E200

29 479

7 370

36 849

20

5

25

I 2023 års abonnemangsavgift ingår (exklusive moms)
Elsäkerhetsavgift: 11.10 kr till Elsäkerhetsverket
Nätövervakningsavgift: 4,35 kr till Energimarknadsinspektionen
Elberedskapsavgift: 39,20 kr till Svenska Kraftnät

Tariff A16 lgh

tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. Tariff A16 lgh enfas (max 25A) utgår fast avgift som vid 16A.

Byggströmstariff (tillfällig anläggning):

Utgår från standardtarifferna och som kund/elinstallationsföretag bestämmer för aktuellt projekt.
Byggströmstariff kan tecknas max två år för att det inte skall bli permanent.

E80 - E200 kunderna:

Vi kommer antagligen att ersätta E80 - E200 i framtiden med en effekttariff, så under en övergångsperiod kan kunder inom detta segment välja (Tariff 0,4S) istället.
Har det valet en gång gjorts så går det inte att återgå till säkringstariff E80 - E200.

Har du frågor angående tarifferna, fakturor m.m. kontakta vår kundtjänst på 0240-66 06 66.

Sidan senast uppdaterad: