Fjärrvärmetaxa

Smedjebacken Energi ABs styrelse har beslutat om en höjning av fjärrvärmetaxan. Från den 1 januari 2023 höjs taxan (rörlig) med 1 öre/kWh exkl. moms. Den nya energiavgiften blir 80,875 öre/kWh inkl moms.

Se aktuella taxor nedan

Den fasta avgiften i taxan beror på hur många kW din anläggning har


Ansl. effekt kW

kr/kW

Rörlig avg. öre/kWh

Taxa 1

0-50

350

79,625

Taxa 2

51-100

325

79,625

Taxa 3

101-200

300

79,625

Taxa 4

201-300

275

79,625

Taxa 5

301-1000

250

79,625

Taxa 6

1001-

225

79,625


Villataxa med förbrukning upp till 25 000 kWh/år
Villataxa = 3 500 kr/år + 79,625 öre/kWh
Villataxa gäller för kunder med en förbrukning upp till 25 000 kWh/år

Avgift för nyanslutningar
Anslutningsavgift inom 10 m. 62 500 kr
Kulvertlängd över 10 m. i gräsyta 2 500 kr/m utöver anslutningsavgift
Kulvertlängd över 10 m. i asfalt 3 125 kr/m utöver anslutningsavgift

(alla priser inkl. moms)

Tabell 1: Kundkategori småhus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

15000 kWh

15 444 kr

3 500 kr

11 944 kr

20000 kWh

19 425 kr

3 500 kr

15 925 kr

30000 kWh

28 438 kr

4 550 kr

23 888 kr

40000 kWh

38 150 kr

6 300 kr

31 850 kr


Tabell 2: Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

80 MWh

76 300 kr

12 600 kr

63 700 kr

193 MWh

183 201 kr

29 525 kr

153 676 kr

500 MWh

467 950 kr

69 825 kr

398 125 kr

1000 MWh

926 000 kr

129 750 kr

796 250 kr


Tabell 3: Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

80 MWh

76 300 kr

12 600 kr

63 700 kr

193 MWh

183 201 kr

29 525 kr

153 676 kr

500 MWh

467 950 kr

69 825 kr

398 125 kr

1000 MWh

926 000 kr

129 750 kr

796 250 kr

Tabell 4: Kundkategori samfälligheter

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

80 MWh

76 300 kr

12 600 kr

63 700 kr

193 MWh

183 201 kr

29 525 kr

153 676 kr

500 MWh

467 950 kr

69 825 kr

398 125 kr

1000 MWh

926 000 kr

129 750 kr

796 250 kr

Sidan senast uppdaterad: