Smedjebackens energi

Fjärrvärmetaxa

Taxor från och med 1/1 2024

Den fasta avgiften i taxan beror på hur många kW din anläggning har


Ansl. effekt kW

kr/kW

Rörlig avg. öre/kWh

Taxa 1

0-50

637,5

88,75

Taxa 2

51 - 100

612,5

88,75

Taxa 3

101 - 200

587,5

88,75

Taxa 4

201 - 300

562,5

88,75

Taxa 5

301 - 1000

537,5

88,75

Taxa 6

1001 -

512,5

88,75


Villataxa med förbrukning upp till 25 000 kWh/år
Villataxa = 6375 kr/år + 88,75 öre/kWh
Villataxa gäller för kunder med en förbrukning upp till 25 000 kWh/år

Avgift för nyanslutningar
Anslutningsavgift inom 10 m. 81 250 kr
Kulvertlängd över 10 m. i gräsyta 3 125 kr/m utöver anslutningsavgift
Kulvertlängd över 10 m. i asfalt 3 750 kr/m utöver anslutningsavgift

(alla priser inkl. moms)

Tabell 1: Kundkategori småhus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

15000 kWh

19 688 kr

6 375 kr

13 313 kr

20000 kWh

24 125 kr

6 375 kr

17 750 kr

30000 kWh

35 550 kr

8 925 kr

26 625 kr

40000 kWh

46 975 kr

11 475 kr

35 500 kr


Tabell 2: Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

80 MWh

93 950 kr

22 950 kr

71 000 kr

193 MWh

226 438 kr

55 150 kr

171 288 kr

500 MWh

580 188 kr

136 438 kr

443 750 kr

1000 MWh

1 148 312 kr

260 812 kr

887 500 kr


Tabell 3: Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

80 MWh

93 950 kr

22 950 kr

71 000 kr

193 MWh

226 438 kr

55 150 kr

171 288 kr

500 MWh

580 188 kr

136 438 kr

443 750 kr

1000 MWh

1 148 312 kr

260 812 kr

887 500 kr

Tabell 4: Kundkategori samfälligheter

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

80 MWh

93 950 kr

22 950 kr

71 000 kr

193 MWh

226 438 kr

55 150 kr

171 288 kr

500 MWh

580 188 kr

136 438 kr

443 750 kr

1000 MWh

1 148 312 kr

260 812 kr

887 500 kr

Sidan senast uppdaterad: