Publicerad den:

Status: Åtgärdat

Planerat kort driftavbrott i stadsnätet 6 december

Planerat driftavbrott med anledning av systemuppgradering flyttat till nytt datum

Planerat avbrott framflyttat till reservdatum 6/12


1-2 december mellan 07.00 – 15.00 kan kunder i nätet få en kort driftstörning på sina tjänster. Vår leverantör Zitius ska byta tekniskt system för att möta framtidens krav på prestanda och utvecklingsmöjligheter. Om ni som kund inte får igång era tjänster efter avbrottet ska ni starta om er tekniska utrustning. Hjälper inte det kontaktar ni er tjänsteleverantör.


Sidan senast uppdaterad: