Publicerad den:

Årets Bredbandsfrämjare 2021

Nu klappar vi oss på axeln för ett väl fungerande fibernät, även i kristider. Sveriges bredbandsnät visade sig stå pall för den ökande belastningen i samband med hemarbete/studier via teams, zoom och så vidare. Detta var inte självklart - flertalet andra länder fick se att deras bredbandsnät inte klarade uppgiften.

Bredbandsbranschen utsågs till Årets bredbandsfrämjare 2021.

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens Årskonferens 2022 utsågs hela bredbandsbranschen till Årets bredbandsfrämjare 2021.

Läs mer på Svenska stadsnätsföringens hemsida

Sidan senast uppdaterad: